ศาลจังหวัดสุโขทัย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

41

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายภาคภูมิ  ปิยะตระภูมิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายยุทธนา  ไสวสุวรรณวงศ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย ผู้อำนวยการฯ ผู้ประนีประนอม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬาประเพณีศาลเหนือ – ศาลใต้ ณ ห้องประชุม ศาลจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๑ ศาลจังหวัดสุโขทัย.  
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 78
ผบ.2115/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2032/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2075/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2076/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2077/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2078/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2079/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2080/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2101/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2102/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2103/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2104/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2119/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2120/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2121/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2151/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2162/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2182/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2183/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2184/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2185/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2189/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2190/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2191/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2192/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2193/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2194/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.615/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.639/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.653/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1244/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1165/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1856/60
นัดพร้อมฯ/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1857/60
นัดพร้อมฯ/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1900/60
นัดพร้อมฟังผล/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2033/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2047/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2048/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2050/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2071/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2073/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2081/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2087/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2088/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2089/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2091/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2096/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2097/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2098/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2099/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2100/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2117/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2118/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.215/55
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2163/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2164/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2165/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2166/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2177/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2178/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2179/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2180/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2181/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2218/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.629/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.630/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.631/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.633/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.635/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.640/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.647/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.648/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.650/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.654/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.661/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.663/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.664/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.971/60
ฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 5

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)