ศาลจังหวัดสุโขทัย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.thข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

4

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ นายภาคภูมิ ปิยะตระภูมิ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย และนางชลลดา กิจสนาโยธินผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุโขทัย ได้มอบกระเช้าเยี่ยมอาการป่วยมารดานางสาวกานดา ตันเจริญ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ณ ห้องธุรการ ศาลจังหวัดสุโขทัย.

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 100
อ.832/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.125/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.722/59
ไกล่เกลี่ย/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1141/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1203/58
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1369/59
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1514/58
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1712/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.260/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.377/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.63/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.644/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.100/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.101/60
ทำยอม/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.11/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.125/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.177/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2140/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2706/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2729/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2787/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2788/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2789/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2790/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2791/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.29/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.30/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.31/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.35/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.36/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.48/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.49/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.50/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.90/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.91/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.99/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.116/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.124/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.153/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.269/57
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.528/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.576/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.68/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.767/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.84/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.88/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.93/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.94/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.95/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1584/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.10/60
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.100/60
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.111/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.113/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.114/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.115/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.116/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.117/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.118/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.119/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.124/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.126/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.127/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.128/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.136/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.137/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.138/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.156/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.209/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2359/59
นัดพร้อมทำยอม/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.25/60
สืบพยานโจทก์-ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.250/53
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2606/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2750/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2751/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2752/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2753/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2754/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2755/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2756/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2757/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2758/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2759/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2760/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2784/59
สืบพยานโจทก์-ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2785/59
นัดพร้อมทำยอม/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.448/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ๖
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.771/52
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.2/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.29/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.30/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.34/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.39/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.41/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.704/59
นัดตรวจแผนที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.8/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.81/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.82/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.849/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.850/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ