ศาลจังหวัดสุโขทัย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

49

             เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางชลลดา กิจสนาโยธิน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพการปลูกผลไม้ยืนต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยเทศบาลตำบลบ้านกล้วยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปลูกพืชและผลไม้ทางการเกษตร อันเป็นการพัฒนาทางด้านอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ โดยมี ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมปลูกต้นประดู่ บริเวณด้านหน้าพื้นที่แหล่งเรียนรู้การเกษตรฯ ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยและหัวหน้าส่วนราชการ ณ แหล่งเรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก้มลิงทุ่งทะเลหลวง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.373/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.