ศาลจังหวัดสุโขทัย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th


ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

85

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสมหมาย อุสาหะกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุโขทัย  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลในฐานะคณะกรรมการ ร่วมประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการศาลยุติธรรม ในสังกัดสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งประชุมเพื่อพิจารณาการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างและพนักงานราชการศาลยุติธรรม รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๒ ศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย. 

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ