ศาลจังหวัดสุโขทัย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

1

     เมื่อระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ในฐานะเป็นคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ พร้อมด้วย นางชลลดา กิจสนาโยธิน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์.
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
อ.846/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.908/61
อธิบายฟ้อง/แจ้งสิทธิ
เวลา 9.00 น.
อ.917/61
พบทนาย/แจ้งสิทธิ
เวลา 9.00 น.