ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นางชลลดา กิจสนาโยธิน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าเยี่ยม นายเกียรติพงษ์ เชียงแรง พนักงานรับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากการซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลจังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นางชลลดา กิจสนาโยธิน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าเยี่ยม นายเกียรติพงษ์ เชียงแรง พนักงานรับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากการซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลจังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางชลลดา กิจสนาโยธิน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าเยี่ยม นายเกียรติพงษ์ เชียงแรง พนักงานรับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากการซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลจังหวัดสุโขทัย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและกระเช้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย./  


เอกสารแนบ