ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมบรรยายเรื่อง เสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและการประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมบรรยายเรื่อง เสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและการประชาสัมพันธ์
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมบรรยายเรื่อง เสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและการประชาสัมพันธ์ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของศาลจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายพันเลิศ เอกบรมสิริ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ และนางสาวสุนันท์ ศิลปะ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.


เอกสารแนบ