ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เจ้าพนักงานคดี

ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เจ้าพนักงานคดี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เจ้าพนักงานคดี ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของศาลจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายพันเลิศ เอกบรมสิริ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามหลักสูตร เรื่อง การทำงานเป็นทีม จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.


เอกสารแนบ