ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรมที่ ๒ การเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดี ในศาลชั้นต้น

ศาลจังหวัดสุโขทัย  จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน  กิจกรรมที่ ๒ การเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดี ในศาลชั้นต้น
   เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายภาคภูมิ ปิยะตระภูมิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรมที่ ๒ การเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลชั้นต้น โดยมี นายอดุลย์ ญาณกิตติ์กรู ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่อง “การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย”และนายพิทักษ์ ท้วมใจดี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่อง “การปฏิบัติตนของผู้ประกันอาชีพ” และ “การบังคับคดีผู้ประกัน” รวมทั้งได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร ทรายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย มาเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่อง “การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง” โดยตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกันที่ผิดสัญญาประกันกับศาลจังหวัดสุโขทัย และเพื่อเป็นการเร่งรัดการบังคับคดีผู้ประกันที่ผิดสัญญาประกัน ศาลจังหวัดสุโขทัยจึงได้มีการจัดการเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันขึ้นและได้รับความร่วมมือจากผู้ประกัน ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี จัดขึ้น ณ ศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.  


เอกสารแนบ