ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
          เมื่อวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายภาคภูมิ ปิยะตระภูมิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในที่ประชุมร่วมกันระหว่างศาลจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ตามโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมศรีวิไล สุโขทัย รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย.


เอกสารแนบ