ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ นายทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงษ์ และคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทาง มาตรวจราชการ นิเทศงานและตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ศาลจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ นายทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงษ์ และคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทาง มาตรวจราชการ นิเทศงานและตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายภาคภูมิ ปิยะตระภูมิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ นายทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ พร้อมคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ นิเทศงาน และตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้นที่ ๑ ศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.


เอกสารแนบ