ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม ศาลจังหวัดสุโขทัยร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน

ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม ศาลจังหวัดสุโขทัยร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่  เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน
        เมื่อวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายภาคภูมิ ปิยะตระภูมิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมใจกันจัดกิจกรรม“ศาลจังหวัดสุโขทัยร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน”  จัดขึ้น ณ ศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.


เอกสารแนบ