ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพและงานฌาปณกิจ นายเอกวัฒน์ กลิ่นเมือง เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพและงานฌาปณกิจ นายเอกวัฒน์ กลิ่นเมือง เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุโขทัย
    เมื่อวันอังคารและวันพุธที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายภาคภูมิ ปิยะตระภูมิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพและร่วมงานฌาปณกิจ นายเอกวัฒน์ กลิ่นเมือง เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุโขทัย เนื่องจากถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย. 


เอกสารแนบ