ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย ภายใต้โครงการ ศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย ภายใต้โครงการ  ศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จังหวัดสุโขทัย
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ที่อยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดสุโขทัย ภายใต้โครงการ “ศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมี นายอดุลย์ ญาณกิตติ์กูร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย.


เอกสารแนบ