ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการ ศาลจังหวัดสุโขทัยร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการ ศาลจังหวัดสุโขทัยร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
     เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ที่อยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดสุโขทัย ภายใต้โครงการ “ศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมี นายอดุลย์ ญาณกิตติ์กูร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย.


เอกสารแนบ