ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ของศาลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ของศาลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายภาคภูมิ ปิยะตระภูมิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันของศาลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน และเพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลตามกำหนดนัด เพื่อไม่ให้เกิดการบังคับคดีแก่ผู้ประกัน โดยมี นายจักร ศรีปา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย ,นายวิเชียร ทรายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย และสิบโทขวัญชัย ช่วยยา นิติกรชำนาญการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้นที่ ๑ ศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.


เอกสารแนบ