ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ในศาลจังหวัดสุโขทัยหลักสูตร “ภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน”

  ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ในศาลจังหวัดสุโขทัยหลักสูตร “ภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน”
     เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในศาลจังหวัดสุโขทัย หลักสูตร “ภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน” โดยจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์ส่วนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุดมดรุณี มาให้ความรู้และฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้นที่ ๑ ศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.  


เอกสารแนบ