ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

  ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
     เมื่อวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “๕ มิถุนายน ของทุกปี” โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเมืองและชุมชนภาคประชารัฐจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในการนี้ นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมปลูกต้นพระเจ้าห้าพระองค์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพิธี ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.  


เอกสารแนบ