ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ศาล เข้าเยี่ยมอาการป่วยของนายละมาย เพ็งเปรม พนักงานทำความสะอาด

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ศาล เข้าเยี่ยมอาการป่วยของนายละมาย เพ็งเปรม พนักงานทำความสะอาด
     เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ศาล เข้าเยี่ยมอาการป่วยของ นายละมาย เพ็งเปรม พนักงานทำความสะอาด และมอบเงินสวัสดิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ บ้านพัก ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.


เอกสารแนบ