ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าเยี่ยมนางปทิตตา พรแช่ม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสคลอดบุตร

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าเยี่ยมนางปทิตตา พรแช่ม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสคลอดบุตร
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ผู้พิพากษาฯ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าเยี่ยมแสดงความยินดีกับ นางปทิตตา พรแช่ม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลศรีสังวร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย.


เอกสารแนบ