ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์  มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย  ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ ๑๐ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย
     เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายธีระศาสตร์  มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อนำออกอากาศเผยแพร่เฉลิมพระเกียรติในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย.


เอกสารแนบ