ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย ได้นำระบบติดตามตัวด้วยอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) หรือ EM “กำไลข้อเท้า” มาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว เริ่มใช้งานตั้งแต่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ศาลจังหวัดสุโขทัย ได้นำระบบติดตามตัวด้วยอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) หรือ EM “กำไลข้อเท้า” มาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว เริ่มใช้งานตั้งแต่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป