ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดยนายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ และคณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๖๙

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดยนายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ และคณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๖๙
     เมื่อวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับนายนพพร  โพธิรังสิยากร ประธานและคณะกรรมการอำนวยการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา และคณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๖๙ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดสุโขทัย และในโอกาสนี้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัยได้นำชมและทัศนศึกษากราบพระอจนะ วัดศรีชุม พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และในตอนเย็นได้ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างทีมศาลจังหวัดสุโขทัยและทีมผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ ๖๙ ณ สนามกีฬาฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.


เอกสารแนบ