ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมบวงสรวงองค์พระแม่ย่า (จำลอง) และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมบวงสรวงองค์พระแม่ย่า (จำลอง) และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
     เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมบวงสรวงองค์พระแม่ย่า (จำลอง) และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา โดยปลูกต้นรวงผึ้งร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัย ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง) จังหวัดสุโขทัย.  


เอกสารแนบ