ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย กล่าวแสดงความยินดีกับ นางสุตาภัทร ช่วงโชติ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย กล่าวแสดงความยินดีกับ นางสุตาภัทร ช่วงโชติ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน  เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสุตาภัทร ช่วงโชติ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องสันทนาการ อาคารศาลจังหวัดสุโขทัย.


เอกสารแนบ