ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๖๑”

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด  “โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๖๑”
     เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย และนายชัยวัฒน์ เตชะภาสรนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ภายใต้โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย พ.ศ.๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๓-๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีนายธนงศักดิ์ วิเศษรจนา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ณ ห้องประชุมชั้นที่ ๑ ศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.


เอกสารแนบ