ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น” ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิด  “โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น” ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมยอดนิยม ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ  การทำไม้กวาดพลาสติก การทำน้ำยาล้างจานและการผูกผ้า
ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสำเริง  สวัสดี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัยและคณะ
ให้การต้อนรับและนำชมโรงงานฝึกวิชาชีพและสถานที่ต่างๆภายในเรือนจำจังหวัดสุโขทัย.


เอกสารแนบ