ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศาล เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งตามความประสงค์และได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมและพนักงานรักษาความปลอดภัยศาลจังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศาล เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งตามความประสงค์และได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมและพนักงานรักษาความปลอดภัยศาลจังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
     เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับ นางสาวบัวตอง เตชะนันท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดน่าน,นางสาวฐิติมา มั่นคง เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักอำนวยการประจำศาลแรงงานกลาง และพลฯสุทิน คล้ายขำ นางสมหมาย แย้มกลัด พลฯนัย พรมดวง ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย เนื่องในโอกาสพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในศาลจังหวัดสุโขทัยจัดขึ้น ณ ห้องสันทนาการชั้นที่ ๑ อาคารศาลจังหวัดสุโขทัย.


เอกสารแนบ