ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการ “กินเจ อิ่มใจ ศาลจังหวัดสุโขทัย สุขภาพแข็งแรง”

ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการ “กินเจ อิ่มใจ ศาลจังหวัดสุโขทัย สุขภาพแข็งแรง”
          เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดสุโขทัยจัดโครงการ “กินเจ อิ่มใจ ศาลจังหวัดสุโขทัย สุขภาพแข็งแรง” โดยมีนายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ,นายชัยวัฒน์ เตชะภาสรนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการฯเพื่อเป็นการละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลกินเจ ในระหว่างวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องสันทนาการชั้นที่ ๑ อาคารศาลจังหวัดสุโขทัย.  


เอกสารแนบ