ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ พลตำรวจตรี สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ พลตำรวจตรี สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
     เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ พลตำรวจตรี สุวิชาญ ญาณกิตติกุล
ซึ่งเข้าพบเพื่อแนะนำตัว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย โดยในการนี้ได้หารือข้อราชการต่างๆ ระหว่างศาลจังหวัดสุโขทัยและตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องทำงานผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ.


เอกสารแนบ